Nasce il sindacato autonomo Ata - SATA

Allegati
SINDACATO ATA INFORMA N.1-2023.pdf